logo-nha-dat-mien-bac

Chính sách về đất cho những người có công

# Nhà Đất Miền Bắc | 02/04/2022

Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định người có công và gia đình chính sách sẽ được miễn hoặc giảm tối đa lên tới 90% tiền sử dụng đất.

Các trường hợp người có công được miễn tiền sử dụng đất

Tại Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Các đối tượng sẽ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất bao gồm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh…

Từ ngày 15/2/2022, Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, người có công sẽ được miễn, giảm tối đa đến 90% tiền sử dụng đất. 

Từ ngày 15/2/2022, Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, người có công sẽ được miễn, giảm tối đa đến 90% tiền sử dụng đất.

Cụ thể các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước với các trường hợp cụ thể.

Đó là người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sẽ được miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở…

Các đối tượng được hưởng chính sách miễn tiền sử dụng đất còn có thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

Người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945 cũng được miễn tiền sử dụng đất khi mua nhà ở (loại nhà nhiều tầng nhiều hộ ở) đang thuê thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP năm 1994.

Các trường hợp người có công được giảm tiền sử dụng đất

Giảm 90% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau: Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61-80%.

Giảm 80% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau: Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 41-60%.

Giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21-40%; người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến; thân nhân liệt sĩ.

Các chính sách dành cho người có công của Đảng và Nhà nước thể hiện tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Các chính sách dành cho người có công của Đảng và Nhà nước thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Giảm 65% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến.

Chế độ miễn, hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công chỉ áp dụng một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao, nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do UBND cấp tỉnh quy định.

Trường hợp một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện ưu đãi thì mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 100%. Trường hợp người có công đồng thời là thân nhân liệt sĩ thì chỉ hưởng chế độ cao nhất của một đối tượng.

Có thể thấy, các chính sách ưu đãi dành cho người có công với cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm. Trải qua những giai đoạn lịch sử cùng đất nước, những người có công với cách mạng đã hy sinh một phần “thân thể” của họ vì độc lập, tự do cho dân tộc. Những chính sách này thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” mà cha ông đã răn dạy từ ngàn năm tới nay. Để có sự phát triển vượt bậc về kinh tế – xã hội như ngày nay, không thể quên công lao của những người đi trước.

Chính vì vậy, với những chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với dành cho người, gia đình có công với cách mạng là những chính sách rất nhân văn. Nghị định 131/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/2/2022 sẽ mang lại những chính sách ưu tiên dành cho các đối tượng có công với cách mạng với đất nước. Nghị định này sẽ góp phần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng và Nhà nước ta trong những năm tiếp theo.


Đăng ký để nhận ngay

Bảng giá & chính sách chiết khấu

GREEN DIAMOND 93 LÁNG HẠ