logo-nha-dat-mien-bac

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chuẩn và hợp pháp

# Nhà Đất Miền Bắc | 25/01/2021

Quyết định chấm dứt những hợp đồng được ký kết là do các bên thỏa thuận. Ngày nay, pháp luật chưa có quy định việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện bằng văn bản. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng đã ra đời để đảm bảo những quyền cũng như lợi ích hợp pháp của các bên và có căn cứ khi xảy ra tranh chấp mà dẫn đến việc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Khái niệm mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

mẫu thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Có được tự ý thanh lý hợp đồng khi đã ủy quyền ký hợp đồng cho người khác

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất, kết thúc một hay nhiều công việc nào đó được hai bên tham gia xác nhận lại chất lượng, khối lượng và các phát sinh sau khi quá trình hoàn thành công việc đó kết thúc và cả hai bên cùng đồng ý ký tên.

Thanh lý hợp đồng kinh tế là một thuật ngữ pháp lý được đề cập trong Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ban hành năm 1989. Kể từ khi Bộ luật Dân sự ban hành 2005 ra đời thì thuật ngữ “thanh lý hợp đồng kinh tế” không còn được đề cập hoặc quy định tới nữa. 

Trong thực tế, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vẫn còn thường xuyên sử dụng cụm từ này trong các giao dịch dân sự cũng như thực hiện hợp đồng của mình nhằm kết thúc, giải phóng các quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh trong hợp đồng được ký kết.

Ý nghĩa và mục đích của mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Ý nghĩa mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Bởi vì thanh lý hợp đồng là một loại biên bản xác nhận việc hoàn tất một công việc nào đó mà các bên đã xác nhận chất lượng, số lượng vì vậy quá trình mẫu biên bản thanh lý hợp đồng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Thông qua quá trình thanh lý hợp đồng kinh tế, các bên tham gia sẽ xác nhận mức độ thực hiện nội dung công việc đã được thỏa thuận trong hợp đồng của các bên. Từ đó xác định được nghĩa vụ của các bên sau khi hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng.

Đồng thời, trong mẫu biên bản thanh lý hợp đồng các bên cũng sẽ phải xác định những khoản thuộc trách nhiệm về tài sản cũng như hậu quả pháp lý của những bên tham gia trong quan hệ hợp đồng do phải thanh lý từ trước khi hợp đồng kinh tế hết hiệu lực. 

Kể từ thời điểm các bên ký vào biên bản thanh lý hợp đồng, quan hệ hợp đồng kinh tế đó coi như đã được chấm dứt, kết thúc. Riêng nghĩa vụ và quyền của các bên được xác nhận tại biên bản thanh lý vẫn còn có hiệu lực trên pháp luật cho đến khi các bên hoàn thành tất vụ của mình.

Xem thêm: mẫu hợp đồng thuê đất

Mục đích của thủ tục thanh lý hợp đồng mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Thực tế, ví dụ như mục đích của thủ tục mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ môi giới là nhằm để giúp cho các bên tham gia xác định lại rằng các bên đã hoàn thành nghĩa vụ và quyền của mình theo hợp đồng đến đâu, trách nhiệm nào chưa được thực hiện cũng như hậu quả của việc đó là gì. 

Sau khi quá trình xác định hoàn tất, các phần quyền cũng như nghĩa vụ mà các bên tham gia đã thực hiện và có thỏa thuận với nhau được xem như là chấm dứt, riêng đối với các phần quyền và nghĩa vụ chưa hoàn thiện được thì vẫn còn giá trị, hiệu lực.

Như vậy, mục đích thật sự, sâu xa của thủ tục thanh lý hợp đồng đó chính là giải phóng những nghĩa vụ và quyền mà những bên đã thực hiện đối với bên kia.

Tránh những tranh chấp không đáng có về sau có thể xảy ra đối với những phần quyền và nghĩa vụ mà các bên tham gia đã thực hiện hoặc hoàn tất. Bạn có thể tham khảo và tải về Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thông dụng được soạn thảo chuẩn và mới nhất

MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

 

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ………………/………….. ký ngày …./…../…….. giữa Ông/bà ………… và Ông/bà ………..

 Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….. Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

BÊN A:Ông/bà ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân : ………………………………………………………………………

Số điện thoại        : …………………………………………………………………………………

BÊN B: Ông/bà ………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân : . ……………………………………………………………………….

Số điện thoại        : …………………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ……………….. số: ……/……../……/20.….. ký ngày …./…../……..  với nội dung sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG MẪU THANH LÝ HỢP ĐỒNG

1.1. Hai bên xác nhận Bên A và Bên B đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp Đồng và thanh lý Hợp Đồng;

1.2. Hai bên đồng ý ghi nhận sự hợp tác, tích cực của Bên A và Bên B trong việc thực hiện Hợp Đồng. Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng nêu trên.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Hai Bên thống nhất ý chí rằng không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh đến Hợp Đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

2.2. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp Đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với Hợp Đồng sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng ; số: ……/……../……/20.….. ký ngày …./…../…….. 

2.3. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

 

 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Các nguyên tắc của thủ tục thanh lý hợp đồng 

Thủ tục thanh lý hợp đồng chỉ được đề ra khi hợp đồng đã được thực hiện hoàn tất hoặc những bên tham gia đã thỏa thuận việc chấm dứt hợp đồng. Về chi tiết, theo quy định tại điều 422, Bộ luật Dân sự ban hành năm 2015, có quy định:

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  1. Hợp đồng đã được hoàn thành;
  2. Theo thỏa thuận của các bên;
  3. Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
  4. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
  5. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;
  6. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;
  7. Trường hợp khác do luật quy định.

Trên đây là tất cả những hướng dẫn, một số điều bạn cần và bắt buộc phải biết, lưu ý về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng. Các bạn cũng có thể truy cập thêm để tìm kiếm thêm những kinh nghiệm quý báu cho bản thân trong quá trình mua bán nhà đất. Hãy để lại thông tin liên hệ bên dưới để cập nhật thông tin bất động sản Nhà Đất Miền Bắc mới nhất của chúng tôi và được đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tình nhất. 

Có thể bạn quan tâm:

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký để nhận ngay

Bảng giá & chính sách chiết khấu

GREEN DIAMOND 93 LÁNG HẠ