Nhiệm vụ quy hoạch Phân khu đô thị phường Viên Sơn

# Nhà Đất Miền Bắc | 02/04/2022

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có các Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị. Các phân khu gồm: phường Phú Thịnh, phường Trung Sơn Trầm, Phường Viên Sơn, Trung Hưng (khu 1, 2).

Nhiệm vụ quy hoạch Phân khu đô thị phường Viên Sơn

Theo Quyết định số 663 ngày 18/2/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, căn cứ vào các quy định của pháp luật và đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại tờ trình số 527 ngày 28/1/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây. Tỷ lệ quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn là 1/2000. Vị trí của phân khu đô thị ở phía Đông thị xã Sơn Tây, thuộc địa giới hành chính phường Viên Sơn. Phía Bắc giáp sông Hồng và tỉnh Vĩnh Phúc, phía Nam giáp xã Thọ Lộc, Tích Giang của huyện Phúc Thọ, phía Đông giáp xã Sen Chiểu huyện Phúc Thọ, phía Tây giáp phường Lê Lợi, Quang Trung.

Theo đó, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là 296,78 héc-ta. Dân số dự báo là 18.650 người vào năm 2030.

quy-hoach-son-tay-1-1645607112.jpg
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây.

Mục tiêu của quy hoạch là cụ thể hóa quy hoạch chung thị xã Sơn Tây, lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây đến năm 2030 đã được thành phố phê duyệt. Là cơ sở pháp lý để kiểm soát, phát triển đô thị trong khu vực…

Xem thêm:

Theo phê duyệt, khu vực này sẽ phát triển đô thị có hệ thống cây xanh, mặt nước cảnh quan hấp dẫn, có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Là khu vực có không gian công cộng, không gian mở hấp dẫn gán với khai thác văn hóa nghệ thuật của cộng đồng. Xây dựng khu vực phát triển hỗn hợp gắn với đầu mối giao thông công cộng đường sắt đô thị theo mô hình TOD.

Chỉ tiêu sử dụng đất đô thị được cụ thể hóa trong quá trình lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị, đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quy hoạch được phê duyệt.

Thời gian lập quy hoạch được xác định là không quá 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt và phù hợp với yêu cầu của thành phố. Được biết, phường Viên Sơn có tổng diện tích hơn 290 héc-ta, đất nông nghiệp gồm 155 héc-ta.

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Phú Thịnh

Ngày 18/2/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 662, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Phú Thịnh với tỷ lệ 1/2000 dựa trên các cơ sở pháp luật và tờ trình của Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Phạm vi, ranh giới của nghiên cứu gồm: phái Bắc giáp sông Hồng, giáp tỉnh Vĩnh Phúc; phía Nam giáp phường Ngô Quyền, phường Trung Hưng; phía Đông giáp phường Lê Lợi; phía Tây giáp xã Đường Lâm.

quy-hoach-son-tay-2-1645607112.jpg
Định hướng chung của đô thị Sơn Tây là đô thị văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng, du lịch.

Quy mô nghiên cứu quy hoạch gồm: quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 273 héc-ta, quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 13.460 người. Mục tiêu quy hoạch được nêu rõ trong Quyết định là nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung thị xã Sơn Tây, lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, đảm bảo phát triển đô thị phù hợp với định hướng chung của đô thị Sơn Tây là đô thị văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng, du lịch. Đồng thời phát triển hài hòa giữa cải tạo và phát triển mới. Là cơ sở pháp lý để quản lý, kiểm soát phát triển đô thị trong khu vực, lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư đúng quy định hiện hành.

Tính chất và chức năng khu vực được xác định là khu vực phát triển đô thị, gắn phát triển đô thị mới và cải tạo chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu. Có hệ thống hạ tầng xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khai thác hiệu quả đầu mối giao thông công cộng đường sắt đô thị. Phát triển mới các không gian công cộng, không gian mở, thương mại dịch vụ. Ưu tiên phát triển du lịch, lễ hội truyền thống gắn với khai thác hợp lý cảnh quan sông Hồng. Di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện hữu gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp với định hướng quy hoạch nhằm phục vụ nhu cầu cải tạo, tái thiết đô thị.

Các chỉ tiêu sử dụng đất đô thị được cụ thể hóa trong quá trình lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu không quá 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt phải hoàn thành lập quy hoạch phân khu đô thị phường Phú Thịnh. Được biết, Phường Phú Thịnh được thành lập vào năm 2000 dựa trên diện tích và dân số của 4 thôn thuộc xã Viên Sơn.

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Sơn Trầm

Quyết định số 664 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 18/2/2022 đã nêu rõ, căn cứ vào các quy định của pháp luật và tờ trình của Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc ngày 28/1/2022, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Sơn Trầm với tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, vị trí, phạm vi ranh giới nghiên cứu gồm: phía Bắc giáp phường Sơn Lộc, phía Nam giáp xã Sơn Đông và Tích Giang của huyện Phúc Thọ, phía Đông giáp xã Tích Giang, phía Tây giáp xã Thanh Mỹ, xã Kim Sơn.

quy-hoach-son-tay-3-1645607113.jpg
Một góc phường Trung Sơn Trầm.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là 360,89 héc-ta. Dân số dự báo đến 2030 khoảng 13.100 người. Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung thị xã Sơn Tây đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, đảm bảo phát triển đô thị phù hợp với định hướng chung của đô thị Sơn Tây, là đô thị văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng, du lịch. Đồng thời phát triển hài hòa giữa cải tạo và phát triển mới. Là cơ sở pháp lý để quản lý, kiểm soát phát triển đô thị trong khu vực, lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư đúng quy định hiện hành.

Tính chất và chức năng khu vực được xác định là khu vực phát triển đô thị, có các dự án đô thị mới và cải tạo chỉnh trang khu vực dân cư hiện hữu. Có hệ thống hạ tầng xã hội, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Là cửa ngõ phía Nam đô thị vệ tinh Sơn Tây, là đầu mối trung chuyển giao thông đường bộ, đường sắt, BRT. Phát triển thương mại, dịch vụ gắn với đầu mối giao thông công cộng đường sắt đô thị theo mô hình TOD.

Chỉ tiêu sử dụng đất được cụ thể hóa trong quá trình lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn của pháp luật.

Thời gian thực hiện lập quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Sơn Trầm là 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ được phê duyệt. Phường Trung Sơn Trầm cách trung tâm thị xã Sơn Tây khoảng 3km, có diện tích đất tự nhiên khoảng hơn 3km2.

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Hưng (khu 1)

Quyết định 660 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Hưng (khu 1), với tỷ lệ 1/2000.
Quy hoạch đã xác định vị trí khu vực nghiên cứu nằm ở phía Tây trung tâm thị xã Sơn Tây, thuộc địa giới hành chính phường Trung Hưng. Quy hoạch lấy cảnh quan hai bên dự án sông Tích làm ranh giới phân chia Trung Hưng khu 1 và phân khu đô thị Trung Hưng khu 2.

Ranh giới của phân khu đô thị này được xác định cụ thể như sau: phía Bắc giáp phường Phú Thịnh, xã Đường Lâm, phía Nam giáp phường Sơn Lộc, phía Đông giáp sông Tích và các phường Ngô Quyền, Quang Trung, Sơn Lộc, phía Tây giáp xã Thanh Mỹ và xã Đường Lâm.

quy-hoach-son-tay-4-1645607113.jpg
Thị xã Sơn Tây xác định bảo tồn và phát triển các không gian văn hóa, lịch sử như Làng cổ Đường Lâm, Thành cố Sơn Tây.

Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là khoảng 434,64 héc-ta. Quy mô dân số dự báo đến 2030 là khoảng 23.355 người. Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung thị xã Sơn Tây đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, đảm bảo phát triển đô thị phù hợp với định hướng chung của đô thị Sơn Tây, là đô thị văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng, du lịch. Đồng thời phát triển hài hòa giữa cải tạo và phát triển mới. Là cơ sở pháp lý để quản lý, kiểm soát phát triển đô thị trong khu vực, lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư đúng quy định hiện hành.

Tính chất và chức năng khu vực được xác định rõ là khu vực phát triển đô thị, phát triển đô thị mới, trung tâm thương mại, văn hóa, thể dục, thể thao gắn với phát triển cải tạo chỉnh trang khu vực đô thị hiện hữu, có hệ thống hạ tầng xã hội, kỹ thuật đồng bộ, khai thác hiệu quả đầu mối giao thông công cộng đường sắt đô thị. Phát triển mới các không gian công cộng, quảng trường, không gian mở, thương mại dịch vụ, ưu tiên phát triển du lịch, lễ hội truyền thống gắn với bảo tồn phát huy giá trị không gian khu vực văn hóa tín ngưỡng.

Khuyến khích phát triển hỗn hợp, phát triển các khu đô thị và nhà ở theo hướng xanh, hiện đại, thông minh.

Các chỉ tiêu sử dụng đất đô thị được cụ thể hóa trong quá trình lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn của pháp luật. Thời gian thực hiện lập quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Hưng khu 1 là 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ được phê duyệt.

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Hưng (khu 2)

Quyết định 661 ngày 18/2/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Hưng (khu 2), với tỷ lệ 1/2000.

Quy hoạch xác định vị trí khu vực nghiên cứu nằm ở phía Tây trung tâm thị xã Sơn Tây, thuộc địa giới hành chính phường Trung Hưng. Quy hoạch lấy cảnh quan hai bên dự án sông Tích làm ranh giới phân chia Trung Hưng khu 1 và phân khu đô thị Trung Hưng khu 2.

Ranh giới của phân khu đô thị này được xác định như sau: phía Bắc giáp phường Quang Trung, phía Nam giáp sông Tích và các phường Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, xã Tích Giang của huyện Phúc Thọ, phía Đông giáp phường Quang Trung, phía Tây giáp các phường Quang Trung, phường Sơn Lộc. Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là 105,48 héc-ta. Quy mô dân số dự báo đến 2030 là 3.650 người. Ranh giới, quy mô diện tích và dân số được xác định chính xác trong giai đoạn lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị.

quy-hoach-son-tay-5-1645607529.jpg
Thị xã Sơn Tây hướng tới đô thị văn minh, hiện đại. 

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung thị xã Sơn Tây đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, đảm bảo phát triển đô thị phù hợp với định hướng chung của đô thị Sơn Tây, là đô thị văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng, du lịch. Đồng thời phát triển hài hòa giữa cải tạo và phát triển mới. Là cơ sở pháp lý để quản lý, kiểm soát phát triển đô thị trong khu vực, lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư đúng quy định hiện hành.
Tính chất và chức năng khu vực được xác định là khu vực phát triển đô thị thuộc một phần lõi đô thị hiện hữu, có các dự án đô thị mới và cải tạo chỉnh trang khu vực dân cư hiện trạng, có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật gắn kết đồng bộ với khu vực lân cận.

Các chỉ tiêu sử dụng đất đô thị được cụ thể hóa trong quá trình lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn của pháp luật. Thời gian thực hiện lập quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Hưng khu 2 là 9 tháng kể từ ngày nhiệm vụ được phê duyệt.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Sở, ban, ngành thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cho Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây và Sở Quy hoạch – Kiến trúc, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch, quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan tại khu vực.