logo-nha-dat-mien-bac

Mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán đất mới nhất

# Nhà Đất Miền Bắc | 25/08/2021

Mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán đất là văn bản ít được sử dụng trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên cũng không phải là không gặp. Vì thế bạn cần chuẩn bị trước những kiến thức liên quan đến hợp đồng ủy quyền mua bán đất. Có như vậy mới đảm bảo mọi giao dịch diễn ra đúng trình tự của pháp luật.

Vậy mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán đất mới nhất là gì? Có cần phải công chứng hợp đồng không? Lời giải sẽ có trong bài viết dưới đây của Nhà Đất Miền Bắc, đừng bỏ lỡ bạn nhé.

Tổng quan hợp đồng ủy quyền mua bán đất

Hợp đồng ủy quyền mua bán đất là gì?

Hợp đồng ủy quyền mua bán đất là một loại văn bản có giá trị pháp lý quan trọng, theo đó người được chỉ định làm người đại diện phải tuân thủ các điều mục được quy định. Cả bên ủy quyền và bên nhận uỷ quyền đều có thể thỏa thuận, thống nhất nội dung trong hợp đồng. Nhờ có hợp đồng hợp pháp, sẽ có lợi ích giúp giải quyết các rủi ro tranh chấp không đáng có.

Về cơ bản, giấy ủy quyền mua bán đất có 2 loại là:

 • Giấy ủy quyền đơn phương 
 • Giấy ủy quyền có sự tham gia của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.

Tóm lại, hợp đồng ủy quyền mua bán đất là một trong các hình thức thể hiện sự thoả thuận giữa các bên trong quá trình chuyển nhượng đất đai. Trong đó mỗi bên đều có quyền và nghĩa vụ với nhau. 

Cụ thể, chỉ có bên uỷ quyền có nghĩa vụ trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền. Ngược lại bên nhận uỷ quyền phải nhân danh người uỷ quyền tiến hành các công việc mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.

hợp đồng ủy quyền mua bán đất

Hình 1: Mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán đất tham khảo

Hợp đồng ủy quyền mua bán đất có bắt buộc công chứng?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 18 Nghị định 04/2013/NĐ-CP, hợp đồng ủy quyền mua bán đất cũng phải tư vấn hỗ trợ hay công chứng từ luật sư, tòa án nhân dân hay các cơ quan có thẩm quyền như các ủy ban hoặc các cơ quan trực thuộc quốc hội. Như vậy, sau khi thống nhất với nhau các thỏa thuận, quyền và nghĩa vụ, các bên cần đến văn phòng công chứng gần nhất để tiến hành công chứng hợp đồng.

Theo Điều 40, Điều 41 Luật công chứng 2014, thủ tục công chứng hợp đồng uỷ quyền mua bán nhà đất được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ và yêu cầu công chứng

Các bên cần chuẩn bị các loại giấy tờ như sau:

 • Phiếu yêu cầu công chứng, điền đầy đủ thông tin cá nhân của người yêu cầu.
 • Dự thảo hợp đồng uỷ quyền 
 • CMND của người uỷ quyền và người được uỷ quyền (bản sao)
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất (bản sao)
 • Giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng uỷ quyền (bản sao)

Bước 2: Hoàn thành dự thảo hợp đồng uỷ quyền mua bán nhà đất

Nhân viên công chứng sẽ tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra dự thảo hợp đồng uỷ quyền mua bán đất. Trường hợp dự thảo hợp đồng không đúng pháp luật, trái đạo đức xã hội, công chứng viên sẽ nêu rõ để bạn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Các bên ký tên và công chứng viên ký chứng nhận

Sau khi hoàn tất dự thảo hợp đồng ủy quyền, các bên đọc kỹ lại nội dung một lần nữa, nếu có điểm nào không hiểu cần hỏi ngay công chứng viên với mục đích được giải thích rõ và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Điều này sẽ giúp bạn thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng uỷ quyền. 

Các bên đồng ý sẽ tiến hành ký, ghi họ tên vào trang cuối của hợp đồng. Sau đó các bên xuất trình giấy tờ bản chính để đối chiếu một lần nữa, công chứng viên ký vào từng trang một của hợp đồng kèm theo lời chứng.

hợp đồng ủy quyền mua bán đất

Hình 2: Chứng thực hợp đồng ủy quyền mua bán đất là việc làm bắt buộc để hợp đồng có hiệu lực

Thời hạn hợp đồng ủy quyền mua bán đất

Căn cứ vào Điều 563 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng ủy quyền mua bán đất sẽ hết thời hạn theo hợp đồng đã thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên nếu trong hợp đồng không ghi rõ thời gian kết thúc, hợp đồng ủy quyền sẽ chấm dứt sau 1 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

hợp đồng ủy quyền mua bán đất

Hình 3: Hợp đồng ủy quyền mua bán đất có thể tự động chấm dứt sau 1 năm kể từ ngày ký kết

Đối tượng phải nộp thuế khi lập hợp đồng ủy quyền mua bán đất?

Dựa vào điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định, người có nghĩa vụ nộp thuế khi lập hợp đồng ủy quyền mua bán đất là người ủy quyền. Trường hợp trong hợp đồng có quy định rõ người nhận chuyển nhượng là người nộp thuế thì tiến hành theo hợp đồng.

hợp đồng ủy quyền mua bán đất

Hình 4: Bạn nên lưu ý đến trường hợp ai là người nộp thuế khi làm hợp đồng ủy quyền mua bán đất

Mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán đất mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(số…/HĐUQCNQSDĐ)

Hôm nay, ngày ….. tháng ……. năm ………., tại ………… Chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN: (Bên A)

Ông:  ………………………………… Sinh năm:……………………………………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………..do………………….cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………..

Cùng vợ là bà:  …………………………….. Sinh năm:………………………………..                             

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………..do………………….cấp ngày…./…../…….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Ông……………………….và bà……………………………là người sở hữu nhà ở, đất đai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND huyện/quận/thị xã/ thành phố ………..cấp, ngày…….tháng………năm………..

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Bên B)

Ông (bà):  ………………………………… Sinh năm:………………………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………..do………………….cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………..

Bằng hợp đồng ủy quyền mua bán đất này, Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B với các nội dung sau đây:

ĐIỀU 1

PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho Bên B chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản theo Giấy chứng nhận như trên. Đại diện Bên A, Bên B cần thực hiện các công việc:

 • Đăng tin, gặp gỡ người mua để cung cấp các thông tin về thửa đất, nhà ở.
 • Trực tiếp thỏa thuận với bên mua về các điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở.
 • Cùng với bên mua thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện kê khai, nộp các loại thuế liên quan trong giao dịch chuyển nhượng, mua bán.
 • Cung cấp giấy tờ, hoàn tất thủ tục đăng ký biến động theo quy định của luật đất đai hiện hành.

ĐIỀU 2

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là………………. kể từ ngày……..tháng…….năm………

ĐIỀU 3

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

3.1. Nghĩa vụ của Bên A

 • Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số. …………….do UBND huyện/quận/thị xã/thành phố…………..cấp ngày …….tháng …….năm ………. và cung cấp giấy tờ khác theo quy định của pháp luật để Bên B thực hiện công việc được ủy quyền.
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp về những việc giao cho Bên B thực hiện.
 • Thanh toán cho Bên B đúng hẹn với số tiền là ………………(nếu có) sau khi đã hoàn thành việc ủy quyền.
 • Trả tiền nộp thuế thu nhập cá nhân cho bên B nếu có.

3.2. Quyền của bên A

 • Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc công việc được ủy quyền.
 • Yêu cầu Bên B chuyển giao toàn bộ số tiền thu về trong giao dịch mua bán quyền sử dụng đất, nhà ở.

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

4.1. Nghĩa vụ bên B

 • Chịu trách nhiệm bảo quản bản chính Giấy chứng nhận và các giấy tờ mà Bên A đã giao.
 • Thực hiện đúng các công việc theo ủy quyền.
 • Giao cho Bên A toàn bộ số tiền thu được từ giao dịch mua bán sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, phí và thù lao công chứng.

4.2. Quyền bên B

 • Yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền.
 • Nhận đầy đủ các khoản thù lao đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5

CÁC THỎA THUẬN KHÁC

5.1. Công tác sửa đổi, bổ sung hoặc thanh lý hợp đồng ủy quyền mua bán đất phải lập thành văn bản và có người làm chứng hoặc được công chứng.

5.2. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền mua bán đất bất cứ lúc nào, với điều kiện thanh toán đủ thù lao cho Bên B và bồi thường thiệt hại. Đồng thời, Bên B cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, tuy nhiên cần bồi thường thiệt hại cho A.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật trước các nội dung cam đoan sau đây:

 • Các thông tin được khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác.
 • Nghiêm túc thực hiện đầy đủ tất cả những thỏa thuận nêu trong hợp đồng. Trường hợp một trong hai bên vi phạm phải bồi thường cho bên kia.

                        BÊN ỦY QUYỀN                                               BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

                  (ký và ghi rõ họ và tên)                                            (ký và ghi rõ họ và tên)

hợp đồng ủy quyền mua bán đất

Hình 5: Khi ký kết hợp đồng ủy quyền mua bán đất, các bên cần đọc rõ nội dung điều khoản để tránh xảy ra vi phạm

Sử dụng hợp đồng, dù bạn là thành viên của một công ty hay không, dù bạn là giám đốc, bảo vệ hay đốc công, bạn cũng sẽ được bảo đảm công sức bạn bỏ ra để có tiền mua nhà sẽ không thể bị hoang phí, và bạn cũng sẽ tránh được các tố tụng về sau thay vì tiền mất tật mang. HIện nay, ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nơi hỗ trợ dịch vụ giúp chủ thể hoàn thành hợp đồng nhanh chóng, tránh phải đi đường vòng. Đương nhiên giới hạn đối với hình thức như thế này là chi phí khá cao.

Bài viết trên đây là tất tật các nội dung về mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán đất mới nhất, kèm theo đó Nhà Đất Miền Bắc còn chia sẻ chi tiết các thông tin liên quan đến hợp đồng ủy quyền mua bán đất. Moi người khi nào phân vân, có nhu cầu hỏi đáp , muốn được trả lời cho câu hỏi gì hoặc đưa ra ý kiến bình luận có thể lựa chọn phương thức liên hệ và đóng góp trực tiếp với chúng mình. Hy vọng bài viết sẽ có ích cho các bạn nhé.

Xem thêm:
Đăng ký để nhận ngay

Bảng giá & chính sách chiết khấu

GREEN DIAMOND 93 LÁNG HẠ