logo-nha-dat-mien-bac

Soạn mẫu hợp đồng mua bán nhà chuẩn nhất từ A đến Z

# Nhà Đất Miền Bắc | 13/07/2021

Hợp đồng mua bán nhà là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa người bán và người mua. Sau khi họ đã thỏa thuận về giá cả và các chi tiết mua bán nhà. Nói cách khác, một khi người bán chấp nhận lời đề nghị của bạn, bạn đã tạo một “hợp đồng mua bán nhà”.

Bài viết này cung cấp cho bạn mẫu hợp đồng mua bán nhà chuẩn nhất. Chúng tôi đưa ra lời khuyên về cách có được hợp đồng thuận lợi nhất với tư cách là người mua. Đặc biệt chú ý nếu bạn không qua đại lý bất động sản mà mua trực tiếp từ chính chủ.

hợp đồng mua bán nhà

Hợp đồng mua bán nhà

Tác dụng của mẫu hợp đồng mua bán nhà

Thông thường, các đại lý bất động sản sẽ đề nghị sử dụng một mẫu tiêu chuẩn có chứa thông tin cần thiết cho một mẫu hợp đồng mua bán nhà.

Các biểu mẫu tiêu chuẩn này giúp đảm bảo đáp ứng các yêu cầu cụ thể cho việc bán nhà. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhờ một luật sư có kinh nghiệm xem xét hợp đồng bất động sản của bạn trước khi ký.

hợp đồng mua bán nhà

Ký hợp đồng

Mẫu hợp đồng mua bán nhà mới nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

 HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

– Căn cứ quy định tại Bộ luật dân sự, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng …… năm …… Tại………………………………………….… Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN NHÀ (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ BÊN A)

Ông: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh năm: ………………………………………………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: ………………… Cấp tại ……………………………… Ngày cấp ………………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………….

Bà: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh năm:……………………………………………………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số: …………………. Cấp tại………………………… Ngày cấp …………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………….

Là đồng chủ sở hữu căn nhà số ……………..…………………………………………………………………….. Thể hiện tại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và QSD đất ở số ………………………….. do …………………………………………………………. cấp ngày ………../………/…………

BÊN NHẬN NHÀ (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ BÊN B)

Ông:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh năm: ………………………………………………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: ………………. Cấp tại ………………………. Ngày cấp…………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………….

Bà: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh năm: ………………………………………………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: ……………….Cấp tại………………………… Ngày cấp…………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………….

Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên đã đồng ý thỏa thuận cùng nhau ký kết hợp đồng mua bán nhà này với nội dung sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG ( ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN)

1.1. Bên A đồng ý bán cho bên B căn nhà số ………………………………………………………………. 1.2. Đặc điểm căn nhà mua bán:

– Cấp nhà ở:……………………………….

– Tổng diện tích sàn nhà ở……………m2. Trong đó, diện tích phụ là: ……………….m2.

– Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở ( được ghi ở Phụ lục đính kèm).

– Giấy tờ về nhà ở kèm theo gồm:

* Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và QSD đất 

* Tờ khai lệ phí trước bạ 

* Bản vẽ

1.3. Thời điểm giao giấy tờ sở hữu nhà: ngay sau khi hai bên ký hợp đồng và được công chứng. Đồng thời ên B thanh toán tiền mua nhà đợt 1.

1.4. Thời điểm giao nhà: khi giao nhà, hai bên sẽ phải lập “Biên bản bàn giao nhà“.

1.5. Trong vòng 10 ngày sau khi ký hợp đồng này, hai bên sẽ ra Phòng công chứng để công chứng hợp đồng theo thủ tục được quy định bởi luật. Mọi nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng y hệt như trong hợp đồng có công chứng. Bản hợp đồng có công chứng sẽ được xem là bản chính thức và được phép thay thế hợp đồng này.

Điều 2 : TIỀN ĐẶT CỌC

2.1. Để bảo đảm việc giao kết và thực hiện theo hợp đồng, bên B đặt cọc cho A một khoản tiền trị giá …………………………………………………. Bên B đã giao đủ cho bên A số tiền trên (tại Hợp đồng đặt cọc ký ngày 15-6-2010 giữa hai bên).

2.2. Số tiền đặt cọc này sẽ được chuyển thành tiền mua bán nhà và cấn trừ vào đợt thanh đầu tiên (đợt 1). Trong số tiền mua nhà mà bên B có nghĩa vụ thanh toán cho bên A.

2.3. Sau khi nhận tiền đặt cọc, nếu bên A thay đổi ý kiến, không bán cho bên B nữa thì phải hoàn trả cho bên B số tiền gấp 2 lần số tiền đặt cọc bên A đã nhận. Ngược lại, nếu bên B thay đổi ý kiến, không mua nhà nữa thì phải chịu mất tiền cọc.

Điều 3: GIÁ BÁN NHÀ & THUẾ

3.1. Giá bán nhà:…………………………………………………………., đã bao gồm các loại thuế, lệ phí.

3.2. Thuế : Bên A có nghĩa vụ đóng các khoản thuế liên quan đến việc mua bán nhà theo pháp luật đề ra.

Điều 4: THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Thời gian thanh toán:

Tiền bán nhà sẽ được bên B thanh toán cho bên A được chia làm 3 đợt (không tính đợt đóng tiền cọc):

Đợt 1:……………………………………………….., ngay sau khi ký hợp đồng này tại Phòng công chứng. Bên B chỉ phải đóng ……………………………………………………….., số tiền …………………………………..còn lại được cấn trừ vào tiền đặt cọc đã đóng cho bên A.

Đợt 2:……………………………………………….., trong vòng 10 ngày sau khi thanh toán xong đợt 1.

Đợt 3:………………………………………………..,  trong vòng 2 ngày sau khi bên B hoàn tất việc đóng thuế trước bạ (còng gọi sang tên) tại cơ quan thuế.

4.2. Hình thức thanh toán : …………………………………………………………………………………………………

Điều 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên cùng tiến hành các thủ tục hành chính pháp lý cần thiết. Khi thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu nhà theo pháp luật đề ra.

5.2. Bàn giao nhà và các thiết bị (tiện ích) cho Bên B đúng thời hạn. Cung cấp cho bên B tất cả các chi tiết liên quan đến nhà bán (hồ sơ công trình phụ, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, camera quan sát…).

5.3. Trong thời gian chưa bàn giao nhà cho bên B, bên A phải bảo quản căn nhà đã bán.

5.4. Cam kết căn nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A. Không bị tranh chấp và không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ bên thư ba nào khác tại thời điểm mua bán.

5.5. Có quyền không giao nhà nếu bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn như thỏa thuận.

5.6. Yêu cầu bên B thanh toán tiền mua nhà đúng thời gian như thỏa thuận.

5.7. Các quyền và nghĩa vụ khác của bên bán nhà (ngoài những điều nêu trên) theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật nhà ở.

Điều 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Nhận giấy tờ sở hữu nhà đất và nhận bàn giao đúng hạn. Phù hợp với tình trạng được nêu tại hợp đồng mua bán nhà đã thỏa thuận.

6.2. Yêu cầu bên bán hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sở hữu nhà theo pháp luật đề ra.

6.3. Trả tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận. Nếu chậm thanh toán thì phải chịu trả thêm tiền lãi như thỏa thuận.

6.4. Các quyền và nghĩa vụ khác của bên mua nhà (ngoài các điều trên) được quy định tại Bộ luật dân sự và luật Nhà ở.

Điều 7 : CÁC THỎA THUẬN KHÁC

Hai bên cùng cam kết:

– Đã kê khai đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin đã ghi trong hợp đồng này.

– Từ ngày ký hợp đồng này, không bên nào được sử dụng bản chính giấy tờ nhà đất để thực hiện việc thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai làm vốn doanh nghiệp hoặc các giao dịch khác dưới bất kỳ hình thức nào. Cho đến khi hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sở hữu nhà ở.

– Nếu bên A bàn giao nhà chậm thì phải chịu phạt: số tiền…………………………………..     cho mỗi ngày chậm giao.

– Hai bên thống nhất mọi sự liên lạc liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng này qua email hoặc bằng văn bản có chữ ký của người đại diện của hai bên. Mọi hình thức thông tin liên lạc khác đều không có giá trị – trong trường hợp có tranh chấp.

Điều 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên cam kết nghiêm túc thực hiện các điều khoản trong hợp đồng này. Những tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này đều sẽ được giải quyết dựa trên tính công bằng.

Nếu không tự giải quyết được, hai bên đồng ý sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Bên thua kiện phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan, kể cả chi phí thuê luật sư.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được công chứng. Hợp đồng được lập thành 05 (năm) bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản và lưu một (01) bản tại Phòng Công chứng.

BÊN BÁN NHÀ                                                                   BÊN NHẬN NHÀ

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Chứng nhận của công chứng

 

Nếu bạn đọc còn thắc mắc về mẫu hợp đồng mua bán nhà, hãy liên hệ ngay 0833 09 6666. Bạn có nhu cầu tìm hiểu hoặc sở hữu Bất động sản, hãy liên hệ trực tiếp đến Thương hiệu Bất Động Sản Nhà Đất Miền Bắc. Chúng tôi luôn là sự lựa chọn của khách hàng có nhu cầu về tìm chọn nơi an cư lạc nghiệp từ tất cả khu vực.

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký để nhận ngay

Bảng giá & chính sách chiết khấu

GREEN DIAMOND 93 LÁNG HẠ