logo-nha-dat-mien-bac

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ – Các lưu ý quan trọng nhất định phải biết

# Nhà Đất Miền Bắc | 04/01/2022

Từ lâu việc làm hợp đồng thuê nhà trọ diễn ra rất phổ biến, nhờ có nó người thuê và người cho thuê có thể yên tâm về tính pháp lý, không lo sợ lừa đảo. Vậy những nội dung quan trọng cần có trong hợp đồng thuê nhà trọ là gì? Cùng Nhà Đất Miền Bắc khám phá nhiều thông tin thú vị trong bài viết dưới đây nhé.

Hướng dẫn soạn hợp đồng thuê nhà trọ theo quy định

Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng. Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.

Hợp đồng thuê nhà trọ theo quy định: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ 

……………….,Ngày … tháng … năm 20……

Chúng tôi gồm:

 1. Đại diện bên cho thuê nhà trọ (Bên A):

Ông/bà: ……………………………………………Sinh ngày: ………………….

Nơi đăng ký HK: ……………………………………………………………………..

CMND số: …………………. cấp ngày …./…./……. tại:…………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………

 1. Bên thuê nhà trọ (Bên B):

Ông/bà: ………………………………………………. Sinh ngày: ……………..

Nơi đăng ký HK thường trú: ……………………………………………………..

Số CMND: …………………. cấp ngày …../…../…… tại: ………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc trên tinh thần dân chủ, hai bên cùng có lợi, cùng thống nhất như sau:

Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ở tại địa chỉ: …………………………

……………………………………………………………………………………..….

Giá thuê: …………………. đ/tháng, thời hạn đóng tiền nhà từ ngày….đến ngày …..hằng tháng.

Hình thức thanh toán: ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….…….

Tiền điện …………..….đ/kwh tính theo chỉ số công tơ, thanh toán vào cuối các tháng.

Tiền nước: ………….đ/người thanh toán vào đầu các tháng.

Tiền đặt cọc:……………………………………………………………………….

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày …… tháng …… năm 20…. đến ngày ….. tháng …. năm 20…. 

 1. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1.1. Trách nhiệm của bên A:

– Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện theo hợp đồng.

– Cung cấp nguồn điện, nước, wifi cho bên B sử dụng.

– Bên A phải hoàn trả tiền đặt cọc cho bên B khi hợp đồng này hết thời hạn.

1.2. Trách nhiệm của bên B:

– Thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo đúng thỏa thuận.

– Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

– Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền).

– Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.

– Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của phòng trọ.

– Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo và được sự đồng ý của chủ nhà đồng thời phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của khách trong thời gian ở lại.

 1. THỎA THUẬN CHUNG
 • Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 30 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.
 • Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng.
 • Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng; nếu sự vi phạm hợp đồng đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.
 • Bên nào vi phạm hợp đồng này phải chịu trách nhiệm đối với bên còn lại và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các bên ký.

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A

 

Mẫu hợp đồng thuê phòng trọ cập nhật mới nhất

Dưới đây là mẫu hợp đồng thuê nhà trọ mới cập nhật, đội ngũ Nhà Đất Miền Bắc muốn gửi đến quý khách hàng đang có nhu cầu, được cập nhật cụ thể dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ

BÊN A: BÊN CHO THUÊ

Ông/bà: ……………………………………………………… Năm sinh:……………………………………

CMND số: ………………………………… Ngày cấp …………… Nơi cấp ……………………………

Hộ khẩu: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

 BÊN B : BÊN THUÊ

Ông/bà: …………………………………………………….. Năm sinh: ……………………………………

CMND số: ……………………………….. Ngày cấp …………… Nơi cấp ……………………………

Hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

Điều 1:

 • Bên A đồng ý cho bên B thuê một phòng thuộc địa chỉ……………………………………..
 • Thời hạn thuê nhà là ….……tháng kể từ ngày……tháng……năm……………

Điều 2 :

 • Giá tiền thuê nhà là ……………..đồng/tháng (Bằng chữ …………………………)
 • Tiền thuê phòng trọ bên B thanh toán cho bên A từ ngày ….. Tây hàng tháng.
 • Tiền điện: Bên B thanh toán cho …….……. vào ngày ……hàng tháng với giá………..
 • Tiền nước: Bên B thanh toán cho…………vào ngày……….hàng tháng với giá……….
 • Khoản khác (nếu có)………………………………………………………………….
 • Bên B đặt tiền thế chân trước ……………… đồng ( Bằng chữ : .………………..) cho bên A. Tiền thế chân sẽ được trả lại đầy đủ cho bên thuê khi hết hợp đồng thuê phòng trọ và thanh toán đầy đủ tiền điện, nước, phí dịch vụ và các khoản khác liên quan.
 • Bên B ngưng hợp đồng trước thời hạn thì phải chịu mất tiền thế chân.
 • Bên A ngưng hợp đồng (lấy lại nhà) trước thời hạn thì bồi thường gấp đôi số tiền bên B đã thế chân.

Điều 3 : Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê (Bên A)

Quyền của Bên cho thuê:

 1. Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà ở đúng mục đích và đúng nội quy sử dụng nhà trọ đính kèm hợp đồng thuê phòng trọ này; phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà trọ;
 2. Yêu cầu Bên thuê trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng thời hạn ghi trong hợp đồng;
 3. Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trả tiền để sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra;
 4. Được quyền chấm dứt hợp đồng khi có một trong các trường hợp quy định tại Điều 6 của hợp đồng này;
 5. Thu hồi nhà ở trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê phòng ở theo quy định tại Điều 6 của hợp đồng này.
 6. Các quyền khác theo thỏa thuận ……………………………………………………………..

Nghĩa vụ của Bên cho thuê:

 1. Giao nhà ở cho Bên thuê đúng thời gian quy định tại Điều 1 của hợp đồng này;
 2. Xây dựng nội quy sử dụng nhà ở sinh viên và phổ biến quy định về sử dụng nhà ở sinh viên cho Bên thuê và các tổ chức, cá nhân liên quan biết;
 3. Thực hiện quản lý vận hành, bảo trì nhà ở cho thuê theo quy định;
 4. Thông báo cho Bên thuê những thay đổi về giá thuê ít nhất là 01 tháng trước khi áp dụng giá mới.
 5. Phối hợp với Ban tự quản nhà sinh viên tuyên truyền, đôn đốc sinh viên thuê nhà ở chấp hành nội quy quản lý sử dụng nhà ở sinh viên.
 6. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận…………………….………………………………………….

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê (Bên B)

Quyền của Bên thuê:

 1. Nhận nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này;
 2. Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở và cung cấp dịch vụ thiết yếu theo thỏa thuận;
 3. Chấm dứt hợp đồng khi không còn nhu cầu thuê mua nhà ở;
 4. Thành lập Ban tự quản nhà ở sinh viên;
 5. Các quyền khác theo thỏa thuận ………………………………………………………………

Nghĩa vụ của Bên thuê:

 1. Trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thời hạn đã cam kết;
 2. Sử dụng nhà đúng mục đích; giữ gìn nhà ở, có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
 3. Không được tự ý sửa chữa, cải tạo nhà ở thuê; chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở và các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về quản lý nhà ở;
 4. Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê phònghoặc cho người khác cùng sử dụng nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào;
 5. Chấp hành các quy định về nghiêm cấm trong sử dụng nhà ở và giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;
 6. Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại Điều 5 của hợp đồng này hoặc trong trường hợp nhà ở thuê thuộc diện bị thu hồi.
 7. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận…………………………….………………………………..

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng thuê phòng trọ

Việc chấm dứt hợp đồng thuê phòng ở sinh viên thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Khi hai bên cùng nhất trí chấm dứt hợp đồng thuê phòng ở;
 • Khi Bên thuê không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở hoặc khi Bên thuê nhà mất (chết);
 • Khi Bên thuê không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng mà không có lý do chính đáng;
 • Khi Bên thuê tự ý sửa chữa, đục phá kết cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở thuê;
 • Khi Bên thuê nhà trọ tự ý chuyển quyền thuê cho người khác hoặc cho người khác cùng sử dụng nhà ở;
 • Khi Bên thuê vi phạm các Điều cấm theo quy định;
 • Khi nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Khi một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận (nếu có) hoặc theo quy định pháp luật.

 Điều 6: Cam kết thực hiện và giải quyết tranh chấp

 • Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung đã ghi trong hợp đồng này.
 • Mọi tranh chấp liên quan hoặc phát sinh từ hợp đồng này sẽ được bàn bạc giải quyết trên tinh thần thương lượng, hoà giải giữa hai bên. Trường hợp không hòa giải được thì đưa ra Tòa án để giải quyết

Điều 7:  Điều khoản thi hành

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này có ….trang, được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

…………………,ngày………tháng………năm………

      Bên cho thuê (Bên A)

 

           (Ký, ghi rõ họ tên)

Bên thuê (Bên B)

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vai trò của hợp đồng thuê nhà trọ

Hợp đồng thuê nhà trọ là một loại hợp đồng có giá trị pháp lý tương tự như hợp đồng thuê tài sản. Theo đó, hợp đồng thuê phòng trọ cần được thiết lập dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên. Nghĩa là bên cho thuê sẽ bàn giao tài sản để bên thuê sử dụng trong thời gian cam kết, đồng thời bên thuê thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cho bên cho thuê.

Có thể nói bản hợp đồng thuê nhà trọ hiện được đánh giá là có ý nghĩa rất lớn đối với các bên tham gia, cụ thể là: 

Đảm bảo quyền lợi cho các bên

Một khi hợp đồng thuê nhà trọ được thành lập và đi vào áp dụng, cả hai bên thuê và cho thuê đều có thể an tâm về quyền lợi của mình. Bởi vì trong bản hợp đồng đã bao gồm tất tần tật các nội dung đầy đủ về quyền và nghĩa vụ các bên tham gia, từ đó đề phòng được những tranh cãi phát sinh khi xảy ra mâu thuẫn. 

hợp đồng thuê nhà trọ

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ gồm nhiều trang, chia thành các khoản mục rõ ràng

Là căn cứ để các bên làm tròn nghĩa vụ 

Song song với quyền lợi và nghĩa vụ, các bên cần thực hiện theo đúng cam kết đã thỏa thuận ban đầu trong hợp đồng thuê nhà trọ. Các thông tin có trong hợp đồng là mang tính bắt buộc và cần tuân thủ nghiêm túc. Chính vì vậy, bên thuê và bên cho thuê đều bảo vệ được quyền lợi của bản thân.

Giúp cơ quan chức năng quản lý dễ dàng

Trong quá trình giao dịch trên hợp đồng thuê nhà trọ, có thể sẽ xảy ra những tranh chấp không mong muốn, lúc này nếu hai bên không thỏa thuận được với nhau sẽ cần nhờ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Dựa vào các nội dung trong hợp đồng thuê nhà trọ, cơ quan chức năng có thể đưa ra phán đoán và giải quyết công bằng những bất cập đang gặp phải.

Các nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng thuê nhà trọ

Thông tin các bên tham gia 

Dĩ nhiên đây là nội dung bắt buộc và nhất định phải có để thiết lập hợp đồng thuê nhà trọ. Mỗi bên thuê và cho thuê cần cung cấp các thông tin cá nhân gồm Họ và tên, chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú, địa chỉ hiện tại, nghề nghiệp, số điện thoại,… Mọi thông tin liên quan đến cá nhân đòi hỏi khai đúng sự thật.

Đặc điểm phòng cho thuê

Đối tượng chính của hợp đồng thuê nhà trọ tất nhiên là căn phòng bạn lựa chọn thuê, do đó trong hợp đồng cần nêu rõ địa chỉ, diện tích, loại nhà, tình trạng nhà, nội thất có sẵn… 

hợp đồng thuê nhà trọp

Kiểm tra và liệt kê từng món nội thất trong nhà trọ giúp bạn tránh những bất lợi ở thời điểm thanh lý hợp đồng thuê

Giá thuê và chi phí liên quan

Giá trên hợp đồng thuê nhà trọ là chi phí quan trọng bạn cần phải hỏi thăm trước tất thảy. Ngoài giá thuê cũng có các chi phí liên quan như tiền điện nước, tiền dịch vụ, phí wifi…

Toàn bộ những thông tin về giá thuê và chi phí cần được liệt kê rõ ràng và đầy đủ nhất. Ví dụ như giá thuê nhà 4.500.000đ/tháng, điện 3.700đ/kg, nước 15.000/m3, phí dịch vụ 100.000đ/tháng, wifi 100.000đ/tháng,…

Trường hợp trong hợp đồng thuê nhà trọ không có các chi phí cụ thể nêu trên rất dễ gây tranh cãi hoặc tranh chấp, ảnh hưởng đến mối quan hệ cũng như quyền lợi của bạn về sau.

Cam kết các bên 

Cam kết các bên cũng là nội dung thiết yếu bạn nên đọc thật kỹ trước khi đặt bút ký tên. Bởi vì nếu bạn chủ quan không kiểm tra từng mục một, rất dễ bị bên cho thuê lợi dụng hoặc chiêu trò gây nhiều bất lợi và lâm vào cảnh “dở khóc dở cười”.

Ngoài ra, trong cam kết cần có các thông tin quan trọng như sau:

 • Bên cho thuê không được tự ý tăng giá trong thời gian cho thuê, trường hợp muốn tăng giá hãy báo trước với bên thuê về số tiền và thời gian tăng. 
 • Bên thuê nhà và bên cho thuê có nghĩa vụ gì khi đồ vật trong nhà bị hỏng hóc.
 • Trường hợp vi phạm hợp đồng thuê phòng trọ sẽ xử lý như thế nào?

Chữ ký các bên tham gia 

Cuối cùng trong nội dung hợp đồng thuê nhà trọ chắc chắn không thể thiếu chữ ký xác nhận của các bên tham gia giao dịch. Hợp đồng thuê nhà trọ không có chữ ký là hợp đồng không có tính pháp lý, đồng nghĩa với việc không được pháp luật bảo vệ khi xảy ra thiệt thòi.

hợp đồng thuê nhà trọ

Chữ ký của các bên tham gia đóng vai trò quyết định đến hiệu lực của hợp đồng thuê nhà

Một số lưu ý khi đặt bút ký hợp đồng thuê nhà trọ

Trước khi ký hợp đồng thuê nhà trọ bạn cần phải xem xét thật kỹ cũng như ghi nhớ một số yếu tố quan trọng trước khi ký thỏa thuận thuê nhà.

 • Đừng vội đưa ra quyết định 

Không đưa ra quyết định ký hợp đồng thuê nhà trọ một cách vội vàng. Kiểm tra thật kỹ lưỡng các thông tin như: Vị trí, tài sản, các ưu và nhược điểm cũng như hợp đồng cho thuê, khu phố xung quanh kỹ lưỡng trước khi bạn ký vào hợp đồng thuê nhà trọ. 

 • Luôn đọc kỹ hợp đồng cho thuê

Cần đọc kỹ các điều khoản có trong hợp đồng, cần xác định tất cả các điều khoản và điều kiện mà cả người thuê và chủ nhà phải tuân thủ, trong suốt thời gian thuê nhà. Đọc và làm rõ mọi khía cạnh của thỏa thuận thuê nhà của bạn trước khi ký. 

 • Đảm bảo mọi thỏa thuận đều có trong hợp đồng

Hãy đảm bảo rằng tất cả các thỏa thuận bằng lời nói đó đều có mặt bằng văn bản trước khi bạn ký hợp đồng thuê nhà trọ.

 • Làm rõ tất cả các vấn đề 

Nên làm rõ tất cả các vấn đề tiền tệ với chủ nhà của bạn trước khi đồng ý với các điều khoản của họ. Nhờ đó có thể đảm bảo được quyền lợi và bạn sẽ không phải thanh toán các khoản phí phát sinh không liên quan sau này. 

 • Tiền thuê cố định hay sẽ thay đổi? 

Bạn cần kiểm tra xem tiền thuê cố định hay bị thay đổi vì điều này sẽ giúp bạn xác định mức giá phải chăng và đưa ra được quyết định đúng đắn. 

 • Thảo luận về các tiện ích và phí kèm theo

Gas, nước và điện là ba trong số các tiện ích chính được cung cấp và bạn nên làm rõ lập trường của chủ nhà về việc thanh toán hóa đơn tiện ích trước khi bạn ký kết hợp đồng thuê phòng trọ.

 • Tất cả các chính sách hư hỏng và sửa chữa 

Bạn nên biết về tất cả các chính sách hư hỏng và sửa chữa trước khi ký hợp đồng thuê  phòng trọ. Bạn nên biết chính xác khi nào bạn nên gọi cho chủ nhà để sửa chữa và khi nào cần phải tự mình thanh toán tiền thiệt hại. 

 • Các vấn đề liên quan đến huỷ hợp đồng 

Bạn nên biết các điều khoản liên quan đến hủy hợp đồng thuê khi có bất cứ vấn đề phát sinh trong tương lai. Làm rõ số lượng thông báo bạn cần cung cấp, các khoản khấu trừ tiền đặt cọc liên quan và mất bao lâu để xử lý và trả lại khoản tiền đặt cọc còn lại.

Những câu hỏi thường gặp về mẫu hợp đồng cho thuê phòng trọ

Câu 1: Thuê nhà nguyên căn, thuê văn phòng sau đó cho nhiều người thuê lại, có được hay không?

Điều này là được những đòi hỏi bạn phải kiên trì cũng như cần biết cách giảm thiểu tối đa mức chi phí phát sinh trong quá trình quản lý nhà cho thuê lại.

Trong quá trình cho thuê lại nếu có những phát sinh xảy ra bạn cần bắt tay vào xử lý ngay. Hoặc các loại phí như thang máy, điện, nước, cáp, internet, rác, giữ xe thì nhà đầu tư có thể thu từ khách hàng đi thuê để trang trải các chi phí khác.

Câu 2: Cá nhân cho thuê nhà có cần đăng ký kinh doanh?

Ở Việt Nam, hoạt động cho thuê nhà trọ hay nhà ở được coi là một hình thức kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, theo Nghị định 39/2007/NĐ-CP thì việc kinh doanh này lại không thuộc các trường hợp bắt buộc phải đăng ký kinh doanh.

Với các hoạt động cho thuê nhà ở của các cá nhân, hộ gia đình thuộc trường hợp kinh doanh bất động sản không cần thiết phải thành lập doanh nghiệp. Nội dung này được quy định rõ tại Khoản 7, Điều 5, Nghị định 76/2015/NĐ-CP Luật Kinh doanh bất động sản.

Câu 3: Mẫu hợp đồng thuê nhà công chứng không?

Theo khoản 2, điều 122 Luật nhà ở thì các trường hợp cho thuê nhà, cho ở nhờ, cho mượn hoặc uỷ quyền quản lý nhà ở không bắt buộc phải công chứng hợp đồng, trừ trường hợp hai bên phát sinh nhu cầu. Hợp đồng thuê phòng có chữ ký tay chứ không cần thiết phải tiến hành chứng thực hoặc công chứng.

Trên đây là một số lưu ý trong việc làm hợp đồng thuê nhà trọ cùng với đó là những kinh nghiệm liên quan được đội ngũ Nhà Đất Miền Bắc muốn cập nhật đến bạn đọc. Làm hợp đồng thuê trọ rất quan trọng, chính vì vậy bạn cần lưu ý thật kỹ để có lựa chọn đúng và chính xác nhất!

Tham khảo thêm:
Đăng ký để nhận ngay

Bảng giá & chính sách chiết khấu

GREEN DIAMOND 93 LÁNG HẠ