logo-nha-dat-mien-bac

Xin giấy phép xây dựng nhà ở – Điều kiện, hồ sơ, thủ tục

# Nhà Đất Miền Bắc | 21/02/2021

Khi Luật Xây dựng sửa đổi có hiệu lực từ năm 2022, các quy định về cấp giấy phép xây dựng cũng thay đổi. Các chủ đầu tư cần biết điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà 2022 gồm những gì sẽ được chúng tôi cập nhật dưới đây.

1. Điều kiện và yêu cầu khi xin giấy phép xây dựng 

Thủ tục xin giấy phép xây dựng

Điều kiện và yêu cầu khi thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng 

 • Phù hợp với định hướng, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt;
 • Các ngôi nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng của điểm dân cư nông thôn.
 • Thiết kế, điều chỉnh, xây dựng và sửa chữa nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định.
 • Đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa;
 • Nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ tại các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến ​​trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Bảo đảm an toàn cho các công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ;
 • Bảo đảm khoảng cách an toàn với công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh

2. Hồ sơ xin giấy phép xây dựng đúng Bộ luật Xây dựng 

Theo Khoản 1 điều 95 Luật xây dựng 2014 quy định về hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở như sau:

Số lượng hồ sơ: Chủ đầu tư phải chuẩn bị 02 bộ hồ sơ bao gồm:

 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu đơn xem thêm tại Phụ lục số 1;
 • Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình bao gồm: bản vẽ mặt bằng các tầng lầu, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200. Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, , cấp điện, cấp nước, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

3. Quy trình, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Thủ tục xin giấy phép xây dựng

Điều kiện & Thủ tục xin giấy phép xây dựng

Nơi làm thủ tục xin giáy phép xây dựng: UBND quận, huyện nơi đang triển khai xây dựng

 • Bước 1

Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp trình tự 02 bộ hồ sơ xin giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

 • Bước 2:

Ủy ban nhân dân quận, huyện sẽ thẩm tra hồ sơ.

Nếu đơn không đầy đủ hoặc không hợp lệ, người nộp đơn sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ để hoàn thiện đơn. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

 • Bước 3

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, nếu còn thiếu, hồ sơ chưa đúng quy định hoặc không phù hợp với thực tế thì có văn bản thông báo một lần cho chủ đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo lý do khi không cấp Giấy phép cho chủ đầu tư.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho chủ đầu tư để tiếp tục hoàn thiện toàn bộ hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.

 • Bước 4

Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến ​​có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.

Sau thời hạn này mà các cơ quan này không có ý kiến ​​thì coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; trung tâm Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ các quy định hiện hành quyết định cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ vào quy mô diện tích, thành phần tính chất, loại  kiến trúc công trình và vị trí xây dựng công trình trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến ​​các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực có liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

 • Bước 5

Trong thời hạn 15 ngày xin giấy phép xây dựng, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân địa bàn cấp huyện phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép.

Trường hợp hết thời hạn cấp phép mà cần xem xét thêm thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo lý do cho chủ đầu tư dự án, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền pháp lý xem xét và trực tiếp thi hành nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo thời hạn quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư.

 • Bước 6

Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện theo thời hạn ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Thời gian xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hết thời hạn cấp phép mà cần xem xét thêm thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết rõ lý do. Đồng thời, báo cáo cấp quản lý trực tiếp xem xét kết hợp chỉ đạo thực hiện nhưng quá thời hạn quy định không quá 10 ngày.

Có thể bạn quan tâm:
Đăng ký để nhận ngay

Bảng giá & chính sách chiết khấu

GREEN DIAMOND 93 LÁNG HẠ